20 Μαΐου 2022

COUPA

Περιοχή: Κομοτηνή

Κατηγορία διάκρισης 2022:ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

20 Μαΐου 2022

COUPA

Περιοχή: Κομοτηνή

Κατηγορία διάκρισης 2022:COFFEE

9 Μαΐου 2022

LUPUS BISTRO

Περιοχή: Καλαμάτα

Κατηγορία διάκρισης 2022: BISTRO

18 Απριλίου 2022

BARISTI (ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

Περιοχή: Σαλαμίνα

Κατηγορία διάκρισης 2022:COFFEE

3 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Περιοχή: Λάρισα

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Πετρούπολη)

Περιοχή: Πετρούπολη

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Κοκκινιά)

Περιοχή: Κοκκινιά

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Γλυφάδα)

Περιοχή: Γλυφάδα

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Παλλήνη)

Περιοχή: Παλλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE