Κριτήρια/προϋποθέσεις Βράβευσης

Η τεχνική ομάδα αξιολόγησης του θεσμού “Food Awards” θα αποφανθεί κατά πόσο οι υποψήφιες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια βράβευσης με βάση τις μετρήσεις που γίνονται από ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. 

Τρόπος διάκρισης και τελική κατάταξη

Η επιχείρηση που καταφέρνει μέσα από τις κριτικές των επισκεπτών της κατά το τρέχον έτος να συγκεντρώσει ίση ή ανώτερη βαθμολογία άνω των 4 βαθμών (5 βαθμοί το ανώτερο) και βάσει των ποιοτικών στοιχείων που συλλέγει το πρόγραμμά μας (ανταγωνισμός, ισοβαθμίες, ποιοτικά στοιχεία, περισσότερες κριτικές κτλ.), κερδίζει τη διάκριση για την/τις κατηγορίες που θα της ανακοινωθούν.

Ο διακριθέντας ανά περιοχή είναι μόνο ένας. 

Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με το νικητή ή άρνησης της διάκρισης, δικαίωμα διάκρισης έχουν οι επόμενοι δυο επιλαχόντες που βρίσκονται στην τριάδα που θα αξιολογήσει το πρόγραμμά του θεσμού των “Food Awards”.

Απόδοση Διάκρισης

Οι τιμητικές διακρίσεις αποδίδονται από τον διοργανωτή και την ομάδα αξιολόγησης σε πρόσωπα, εταιρίες ή οργανισμούς που παρουσίασαν έργο υψηλής ποιότητας, το οποίο εκτιμάται ότι ωφελεί την κοινωνία και συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Νομικό Σημείωμα

Τα σήματα του θεσμού Food Awards δικαιούνται να φέρουν αποκλειστικά μόνο οι επιχειρήσεις εστίασης/τροφίμων/παραγωγοί που επιβραβεύονται κατά έτος.

Όλα τα σήματα του Food Awards απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από μη βραβευμένες επιχειρήσεις.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Η εταιρία που διαχειρίζεται εμπορικά τον θεσμό Food Awards επιφυλάσσεται επί παντός νομίμου δικαιώματος της για τυχόν χρήση του σήματος από επιχειρήσεις που δεν το δικαιούνται. Σε περίπτωση που εντοπιστούν επιχειρήσεις να φέρουν το ειδικό αυτοκόλλητο ή certificate παράτυπα, θα αξιώσει οικονομική αποζημίωση για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτης και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Τίτλοι βραβευμένων επιχειρησεων

Ο θεσμός Food Awards δίνει το δικαίωμα και την έγκριση στις βραβευμένες επιχειρήσεις  για  τη χρήση του certificate αλλά και του επίσημου σήματος  τα οποία παραλαμβάνουν τόσο σε εκτυπώσιμη μορφή όσο και ηλεκτρονικά (λογότυπα).

Το σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την βραβευμένη επιχείρηση σε όλα τα διαφημιστικά έντυπα, τα social media, σε οπτικοακουστικό υλικό αλλά και όλες τις προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα σε περιοχές που δεν έχουν βραβευτεί στην κατηγορία τους, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του λογότυπου, διότι θα δημιουργηθεί σύγχυση και αθέμιτος ανταγωνισμός.

Απαγορεύεται ρητώς η ανατύπωση του ειδικού αυτοκόλλητου ή του certificate από βραβευμένους παραλήπτες όπως και η απόδοση αυτών σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή άλλες επιχειρήσεις.

Το Food Awards διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει άλλα εμπορικά σήματα επιχειρήσεων (χορηγούς) στα διπλώματα διάκρισης και στα επιτραπέζια βραβεία  που αποδίδει χωρίς καμία προειδοποίηση. 

Τυχόν παραποίηση ή χρήση που μειώνει ή ζημιώνει την ουσία του επίσημου σήματος των Food Awards όπως και οι έκνομες και με δόλο ενέργειες δίδουν το δικαίωμα της αποζημίωσης στη διαχειρίστρια εμπορική εταιρία του θεσμού.

Οι βραβευμένες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να φέρουν τα σήματα σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια θέλουν επ’ αορίστου χρόνου. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα να ανασκευάσουν τα σήματα ή αυθαίρετα να αλλάξουν σε αυτά την χρονολογία. Το ίδιο ισχύει και για τα διπλώματα διάκρισης και τα ειδικά επιτραπέζια βραβεία πιστοποίησης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών σχεδίων, videos, γραφικών, κειμένων, υπηρεσιών και όλα τα αρχεία αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των Food Awards και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω από τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο, ο χρήστης αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.