19 Δεκεμβρίου 2023

ΤΑ ΠΥΘΑΡΙΑ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

29 Νοεμβρίου 2023

ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΙΘΑΡΙΑ

Περιοχή: Βυτίνα

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

20 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΙΣ

Περιοχή: Ξάνθη

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

8 Αυγούστου 2023

ΜΠΟΕΜ

Περιοχή: Μυτιλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

8 Αυγούστου 2023

Ο ΖΑΧΟΣ

Περιοχή: Κασσάνδρα

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

2 Αυγούστου 2023

MILIA RESTAURANT

Περιοχή: Χανιά

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

14 Απριλίου 2023

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

Περιοχή: Δράμα

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

10 Απριλίου 2023

ΤΕΡΤ…ΗΠΙΑ

Περιοχή: Ηράκλειο Αττικής

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

8 Απριλίου 2023

ΑΛΑΛΟΥΜ

Περιοχή: Ναύπλιο

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ