20 Μαΐου 2022

COUPA

Περιοχή: Κομοτηνή

Κατηγορία διάκρισης 2022:COFFEE

18 Απριλίου 2022

BARISTI (ΣΑΛΑΜΙΝΑ)

Περιοχή: Σαλαμίνα

Κατηγορία διάκρισης 2022:COFFEE

4 Απριλίου 2022

Οι κορυφαίοι σε κάθε κατηγορία

3 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Περιοχή: Λάρισα

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Πετρούπολη)

Περιοχή: Πετρούπολη

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Κοκκινιά)

Περιοχή: Κοκκινιά

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Γλυφάδα)

Περιοχή: Γλυφάδα

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Παλλήνη)

Περιοχή: Παλλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE

8 Ιουνίου 2021

LANGANO (Άνω Πατήσια)

Περιοχή: Άνω Πατήσια

Κατηγορία διάκρισης 2021:COFFEE