2 Μαΐου 2023

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

Περιοχή: Κατερίνη

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

13 Απριλίου 2023

STRUGA

Περιοχή: Κατερίνη

Κατηγορία διάκρισης 2023: ALL DAY RESTAURANT

21 Ιουλίου 2022

STRUGA

Περιοχή: Κατερίνη

Κατηγορία διάκρισης 2022: ALL DAY RESTAURANT

17 Μαΐου 2022

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

Περιοχή: Κατερίνη

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

11 Ιουνίου 2021

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

Περιοχή: Κατερίνη

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

4 Νοεμβρίου 2020

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

Περιοχή: Κατερίνη

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ