25 Ιουνίου 2024

ΣΟΥΣΟΥΡΟ

Περιοχή: Ναύπακτος

Κατηγορία διάκρισης 2024: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

26 Ιουνίου 2023

ΣΟΥΣΟΥΡΟ

Περιοχή: Ναύπακτος

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

18 Ιουλίου 2022

ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΘΩΝΑΣ

Περιοχή: Ρέθυμνο

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

24 Ιουνίου 2022

ΣΟΥΣΟΥΡΟ

Περιοχή: Ναύπακτος

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

6 Αυγούστου 2021

ΣΟΥΣΟΥΡΟ

Περιοχή: Ναύπακτος

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ