5 Απριλίου 2023

ΠΟΠΑΫ

Περιοχή: Κερατσίνι 

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

17 Μαΐου 2022

ΠΟΠΑΫ

Περιοχή: Κερατσίνι 

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

18 Ιουνίου 2021

ΠΟΠΑΫ

Περιοχή: Κερατσίνι 

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

31 Δεκεμβρίου 2020

ΠΟΠΑΫ

Περιοχή: Κερατσίνι 

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ