23 Ιουνίου 2021

POLITISSA

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

30 Δεκεμβρίου 2020

POLITISSA

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία διάκρισης 2020: FAST FOOD