24 Ιουνίου 2022

BROTHER’S PIZZA BAR

Περιοχή: Bόλος

Κατηγορία διάκρισης 2022: PIZZA – PASTA

27 Μαΐου 2022

ΑΡΤΟΣ & ΥΓΕΙΑ

Περιοχή: Kαβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

7 Ιουλίου 2021

BROTHER’S PIZZA BAR

Περιοχή: Bόλος

Κατηγορία διάκρισης 2021: PIZZA – PASTA

30 Ιουνίου 2021

ΑΡΤΟΣ & ΥΓΕΙΑ

Περιοχή: Kαβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

29 Οκτωβρίου 2020

ΠΕΣ ΑΛΕΥΡΙ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2020: PIZZA – PASTA

29 Οκτωβρίου 2020

ΑΡΤΟΣ & ΥΓΕΙΑ

Περιοχή: Kαβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

27 Οκτωβρίου 2020

ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Περιοχή: Μάνδρα

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

27 Οκτωβρίου 2020

BROTHER’S PIZZA BAR

Περιοχή: Bόλος

Κατηγορία διάκρισης 2020: PIZZA – PASTA