5 Απριλίου 2023

PLAYA DE ORO

Περιοχή: Θάσος

Κατηγορία διάκρισης 2023: PIZZA – PASTA

5 Ιουλίου 2022

PLAYA DE ORO

Περιοχή: Θάσος

Κατηγορία διάκρισης 2022: PIZZA – PASTA

8 Αυγούστου 2021

PLAYA DE ORO

Περιοχή: Θάσος

Κατηγορία διάκρισης 2021: PIZZA – PASTA