12 Μαΐου 2022

ΤΑΫΓΕΤΟΣ

Περιοχή: Καλαμάτα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

13 Απριλίου 2022

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ

Περιοχή: Ύδρα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

22 Ιουλίου 2021

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ

Περιοχή: Ύδρα

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ