5 Απριλίου 2023

ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΚΙ

Περιοχή: Παλλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

27 Μαΐου 2022

ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΚΙ

Περιοχή: Παλλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

23 Ιουνίου 2021

ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΚΙ

Περιοχή: Παλλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

15 Δεκεμβρίου 2020

ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΚΙ

Περιοχή: Παλλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ