4 Μαΐου 2023

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

30 Μαΐου 2021

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

3 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ