25 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΚΟΡΑΛΙ

Περιοχή: Κεφαλονιά

Κατηγορία διάκρισης 2024: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

23 Ιουνίου 2024

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2024: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

4 Μαΐου 2023

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

30 Μαΐου 2021

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

3 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Περιοχή: Αχαρνές

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ