10 Ιουνίου 2021

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Περιοχή: Καβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

2 Νοεμβρίου 2020

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Περιοχή: Καβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ