6 Απριλίου 2023

DIKTAMO RESTAURANT

Περιοχή: Καβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

12 Μαΐου 2022

DIKTAMO RESTAURANT

Περιοχή: Καβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

10 Ιουνίου 2021

DIKTAMO RESTAURANT

Περιοχή: Καβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

18 Νοεμβρίου 2020

DIKTAMO RESTAURANT

Περιοχή: Καβάλα

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ