2 Δεκεμβρίου 2022

ΤΣΕΓΑΝΗ

Περιοχή: Έδεσσα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

25 Δεκεμβρίου 2021

ΤΣΕΓΑΝΗ

Περιοχή: Έδεσσα

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

13 Νοεμβρίου 2020

YACHT CAFE BAR

Περιοχή: Λευκάδα

Κατηγορία διάκρισης 2020: COFFEE

2 Νοεμβρίου 2020

ΤΗΜΕΝΙΔΩΝ

Περιοχή: Έδεσσα

Κατηγορία διάκρισης 2020: COFFEE