28 Δεκεμβρίου 2022

MOJO’S

Περιοχή: Κέρκυρα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

20 Αυγούστου 2022

ΚΑΦΕΣΑΣ

Περιοχή: Κέρκυρα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ

25 Ιουλίου 2022

TOULA’S SEASIDE

Περιοχή: Κέρκυρα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

3 Ιουλίου 2022

VERDE BLU

Περιοχή: Κέρκυρα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ALL DAY RESTAURANT

18 Ιουλίου 2021

THE VENETIAN WELL

Περιοχή: Κέρκυρα

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ