26 Δεκεμβρίου 2023

ΘΕΟΝΗ

Περιοχή: Καρδίτσα

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

31 Δεκεμβρίου 2020

LA BELLE

Περιοχή: Καρδίτσα

Κατηγορία διάκρισης 2020: FAST FOOD