29 Νοεμβρίου 2023

ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΙΘΑΡΙΑ

Περιοχή: Βυτίνα

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

5 Απριλίου 2023

ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΟΥ

Περιοχή: Δημητσάνα

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

21 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟ ΑΓΙΑΝΝΙΤΙΚΟ

Περιοχή: Αρκαδία

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

1 Δεκεμβρίου 2022

ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΙΘΑΡΙΑ

Περιοχή: Βυτίνα

Κατηγορία διάκρισης 2022: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

31 Δεκεμβρίου 2021

ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΙΘΑΡΙΑ

Περιοχή: Χανιά

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

21 Δεκεμβρίου 2021

ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΟ

Περιοχή: Αρκαδια

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

19 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΔΟΛΙΑΝΙΤΙΚΟ

Περιοχή: Αρκαδία

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ