1 Δεκεμβρίου 2021

ΣΤΟΥ ΔΕΚΛΕΡΗ

Περιοχή: Ξυλόκαστρο

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

19 Σεπτεμβρίου 2021

THIRSTY FRUITS

Περιοχή: Ξυλόκαστρο

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

19 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΙΣ

Περιοχή: Ξάνθη

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

31 Αυγούστου 2021

PALMER’S

Περιοχή: Ξυλόκαστρο

Κατηγορία διάκρισης 2021: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ