8 Αυγούστου 2023

ΜΠΟΕΜ

Περιοχή: Μυτιλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2023: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

18 Νοεμβρίου 2020

ΓΑΡΔΕΝΙΑ

Περιοχή: Μυτιλήνη

Κατηγορία διάκρισης 2020: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ